Kontingent

Du bliver medlem den dag du registrerer dig på moellebanden.dk

Indmeldelse:
Der betales kontingent for den måned, hvor tilmelding finder sted.

Ved tilmelding den 25. eller herefter, betales kontingent fra den 1. i efterfølgende måned.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

For at melde dig ud logger du dig ind på hjemmesiden, vælger 'min profil' - 'udmeld'.