Hvordan bliver jeg medlem

Som medarbejder hos Siemens Gamesa har man mulighed for at blive medlem af personaleforeningen Møllebanden.

Der tilbydes ligeledes medlemsskab til medarbejdere, der har deres daglige gang og arbejde på Siemens Gamesa. Dette gælder også tilknyttede konsulenter, praktikanter, vikarer osv., der i en længere periode arbejder på virksomheden.

Personer på orlov af ikke-erhvervsmæssig karakter, kan forblive medlem af personaleforeningen, men opkræves kontingent på lige fod med andre medlemmer i perioden.

Medlemmer, der fratræder for at gå på efterløn eller pension, kan forsætte medlemskabet.

For at blive medlem klik her /bliv-medlem.aspx  og udfyld tilmeldingsformularen.

Kontingent
Kontingentet udgør 35,- kr. pr. måned (egenbetalingen, som for fastansatte trækkes over lønnen. Vikarer betaler for mindst 3 måneder ad gangen. Dette gøres via "min profil" når der er logget ind på hjemmesiden).

Der ud over støtter Siemens Gamesa foreningens aktiviteter med et beløb, pt. 35,- kr. pr. medlem pr. måned.

Der betales kontingent for den måned, hvor tilmelding finder sted. Ved tilmelding den 25. eller herefter, betales kontingentet fra den 1. i efterfølgende måned.

Du bliver medlem fra den dag du registrerer dig på moellebanden.dk

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Stopper man som medarbejder hos Siemens Gamesa ophører ens medlemskab af personaleforeningen samtidigt. I opsigelsesperioden er medlemmet stadigt medlem, medmindre medlemmet fritstilles fra sin stilling hos Siemens Gamesa. Ved fritstilling ophører medlemskabet straks. Medarbejderen kan derefter ikke deltage i personaleforeningens aktiviteter.

Udmeldelse sker via hjemmeside. Log ind, vælg 'min profil' - udmeld'