Formål

Foreningens formål er i videst muligt omfang at varetage og styrke sociale aktiviteter på SGRE, f.eks. sport, hobbyaktiviteter, udflugter, foredrag og sommerfest.

Personaleforeningen er upolitisk i ethvert henseende og yder ikke støtte til politiske arrangementer eller aktiviteter. Personaleforeningen har ikke organisatoriske forbindelser til fagforeninger. 

Visse arrangementer, der ikke er faglige eller politiske, kan arrangeres i samarbejde med andre foreninger, herunder også fagforeninger.

Møllebandens aktiviteter arrangeres i samarbejde med initiativrige medlemmer. Tilskud til Møllebandens aktiviteter er finansieret delvist af SGRE og delvist via kontingentbetaling.