Generelle betingelser

Betingelser for ind - og udmeldelse:

Indmeldelse:
Medlemskab træder i kraft den dag du tilmelder dig på moellebanden.dk. Der betales kontingent for den måned, hvor tilmelding finder sted. Ved tilmelding den 25. eller herefter, betales kontingent fra den 1. i efterfølgende måned.

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Deltagelse:
Med mindre andet tydeligt fremgår, er Møllebandens arrangementer kun for medlemmer, dennes partner (hermed menes ens kæreste, ægtefælle el. livsledsager) og deres børn (herunder papbørn).

Når man deltager i et Møllebanden arrangement så skal man deltage I hele arrangementet og ikke kun dele af arrangementet.

Hvis du deltager i et Møllebanden arrangement som inkluderer  ”Ad Libitum” drikkevarer, henstiller vi til god opførsel og henviser desuden til Møllebandens forretningsorden vedr. ”SGRE Code of Conduct”.

Husk altid, at vi alle er repræsentanter/ambassadører for SGRE, når vi deltager i et Møllebande-event.

Handelsbetingelser:

Betaling
Ved tilmelding til betalingsarrangementer på Møllebandens hjemmeside kan du betale med Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og PayPal. Vær opmærksom på, at pengene bliver hævet fra din konto 3 dage før eventet bliver afholdt. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS.

Moellenbanden.dk gemmer ikke kortoplysningerne.

Refundering
Tilmelding til betalingsarrangementer er bindende. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangementet

Levering
Billetter udleveres mod forevisning af billed ID i forbindelse med arrangementet.
Husk at medbringe ordrebekræftelsen. Billetter fremsendes ikke - og udleveres ikke før arrangementsdagen.

Billetten
Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter til ikke-medlemmer af Møllebanden. Ved enhver overdragelse skal Møllebanden straks orienteres, med oplysning om navn og medarbejdernummer på den som billetten er overdraget til. Det er ikke tilladt at videresælge erhvervede billetter med fortjeneste.

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om det enkelte arrangement.

Reklamation
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til den ansvarlige event maker.
Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte Møllebanden.

Udeblivelse fra et Event
Bliver du forhindret i at deltage i et tilmeldt arrangement, uanset årsag, er du forpligtet til, at melde afbud til event maker og/eller Møllebandens administration. Udebliver du fra et arrangement, uden at give besked, skal du betale arrangementets FULDE PRIS – som dog minimum vil udgøre kr. 250. Differencen mellem egenbetalingen og leverandørens faktiske pris, skal overføres til Møllebandens konto.

Ansvarsfraskrivelse:
Møllebanden har til formål at varetage og at styrke sociale aktiviteter på SGRE.

Møllebanden kan ikke pålægges noget ansvar af nogen art. Medlemmerne bekræfter ved sin tilmelding, at Møllebanden ikke kan drages til ansvar.

Medlemmerne opfordres til altid selv at tegne nødvendige forsikringer

Om arrangørers evt. ansvar – henvises til de enkelte arrangørers forretningsbestemmelser.

Ved accept af din bestilling på moellebanden.dk accepterer du ovenstående generelle betingelser