Historie

2007 - Stiftelse af foreningen
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Anja E. Norn
Næstformand: René Larsen
Kasserer: Lars Rahbek
Menige medlemmer: Birger Marcussen og Anni West
Administrationen: Ingen

Møllebanden blev ‘født’ på den stiftende generalforsamling i februar 2007 efter initiativ fra Anja Norn, Lars Rahbek og Rene Larsen i Brande. Den første bestyrelse bestod af de 3 initiativtagere, samt Birger Marcussen & Anni West.
Det første år gik med at give foreningen et godt ’fodfæste’. Foreningen voksede hurtigt i både medlemsantal og arrangementer. 

2008 - Udvikling af foreningen
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Trine Worm Nissen
Næstformand: Kim Merrild Rasmussen
Kasserer: Lars Rahbek
Menige medlemmer: René Larsen og Anni West
Administrationen: Ingen

På generalforsamlingen i februar 2008 valgte Birger og Anja at stoppe i bestyrelsen. Trine Nissen og Kim Merrild Rasmussen blev valgt ind.
2008 gik med videreudviklling af foreningen f.eks.: kommunikationsstrategi, herunder specielt via hjemmesiden, branding af foreningen, motivation af medlemmer omkring eventmakerrollen, supportgrupper etc. 

2009 - Ansættelse af koordinator
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Kim Merrild Rasmussen – indtil juni, derefter Kim Nybo Nielsen
Næstformand: Peder Fenger
Kasserer: Lars Rahbek
Menige medlemmer: Allan Spicker
Administrationen: Anni West

Der er nu så mange events at administrationen ikke længere kan håndteres af bestyrelsen. Det blev besluttet at ansætte en koordinator til at varetage budget, administration, medlemshåndtering og support af eventmaker og medlemmer. Anni West bliver ansat.

2010 - Ny koordinator
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Kim Nybo Nielsen
Næstformand: Peder Fenger
Kasserer: Dorthe Dyreholt Kristensen
Menige medlemmer: Allan Spicker, Lars Rahbek
Administrationen: Anni West, men fra september 2010 Helle Karina Madsen

Anni fratrådte sin stilling i juni 2010, og herefter fulgte en periode uden administrativ hjælp.  Fra september 2010 ansatte foreningen en ny koordinator - Helle Karina Madsen.
I slutningen af 2010 kunne vi fejre medlem nr. 2000. 

2011 - Optimering og implementering af ny hjemmeside
Bestyrelsesmedlemmer:Formand: Kim Nybo Nielsen
Næstformand: Peder Fenger
Kasserer: Dorthe Dyreholt Kristensen
Menige medlemmer: Thomas Morgen, Allan Spicker
Suppleanter: Jonas Bernt Kramer Pedersen
Administrationen: Helle Karina Madsen

Man gik for alvor igang med implementeringen af Møllebandens nye hjemmeside. Projektet blev sat i søen allerede i 2010, men blev udsat flere gange pga. manglende tid. Der blev ansat en projektmedarbejder - og endelig i Juli 2011 lykkedes det at komme i land med projektet. Hjemmesiden betød en stor administrativ lettelse for både bestyrelse og koordinator.
Der blev ligeledes implementeret et nyt regnskabsprogram (C5) - som  skulle lette overblikket i forbindelse med regnskabsaflæggelse, årsafslutning, revision etc. 

Møllebandens oplevede stor succes - Der blev stadig større efterspørgsel på nye og interessante events - og medlemstallet var konstant stigende.  Den administrative byrde blev efterhånden så omfattende, at bestyrelsen har besluttede at ansætte en ekstra medarbejder. 

2012 - Første medlemsundersøgelse i Møllebanden
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Kim Nybo Nielsen
Næstformand: Peder Fenger
Kasserer: Dorthe Dyreholt Kristensen
Menige medlemmer: Thomas Morgen, Allan Spicker (Jonas Bernt Kramer Pedersen og Anja E. Norn efter bestyrelsens udvidelse i november 2012)
Suppleanter: Tine Hartman Egedal, Jonas Bernt Kramer Pedersen, Anja E. Norn
Administrationen: Helle Karina Madsen og Melanie Motzek

I begyndelsen af januar rundede vi medlem nummer 2500.
I juni blev Melanie Motzek ansat.
I oktober blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. De 2 suppleanter (valgt på generalforsamlingen) med flest stemmer indtrådte herefter som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.
I december gennemførtes for første gang en medlemsundersøgelse for bl.a. at få et større kendskab til hvem Møllebandens medlemmer var og hvilke interesser de havde. Undersøgelsen gav i alt 1.279 besvarelser, hvilket var langt over forventning. Resultatet af analysen gav mange gode værktøjer til den fremtidige markedsføringsstrategi samt til at gøre Møllebanden endnu bedre. 

2013 - Nyt logo, ny hjemmeside, bestyrelse i skole, udfordring i administrationen

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Dorthe Dyreholt Kristensen
Næstformand: Jonas Bernt Kramer Pedersen
Kasserer: Tina Harman Egedal (indtil medio oktober – derefter Thomas Aarhus)
Menige medlemmer: Allan Spicker, Peder Fenger, Olav Langdahl
Suppleanter: Benjamin GS Kjærsgaard, Anders Bay Pedersen
Administrationen: Helle Karina Madsen, Melanie Motzek (Tina Hartman Egedal barselsvikar)

Møllebanden præsenterede nyt logo i oktober og ny hjemmeside i december.

Ved den årlige strategi workshop for bestyrelsen påbegyndtes emnet ”..om at være en professionel bestyrelse”, da man følte et øget ansvar og øgede forventninger i en forening på tærsklen til 3000 medlemmer.

I administrationen gik koordinator Melanie Motzek på barsel i september. Der blev ansat en barselsvikar, som desværre søgte nye udfordringer efter kort tid. Helle Karina Madsen fandt ligeledes nyt job i Siemens Wind Power og pludselig stod Møllebanden uden administration i en forening med små 300 events om året og over 2900 medlemmer.

Tina Hartman Egedal trådte til og tog barselsvikariatet for at dække administrationen; dette vidner om et stort menneske, der samtidig måtte sige farvel til pladsen i bestyrelsen, da det ikke er muligt at opretholde en bestyrelsespost samtidig med en ansættelse i administrationen. 

 

2014 – Ny administration og bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Dorthe Dyreholt
Næstformand: Trine Worm-Nissen
Kasserer: Lasse Uldum Nielsen
Menige medlemmer: Jonas Bernt Kramer, Dong Weizhi,  Lars Roi Hansen, Thomas Aarhus
Suppleanter: Anders Bay Pedersen
Administrationen: Tina Hartman Egedal var barselsvikar for Melanie Motzek indtil september .
Tina Funke tiltrådte pr.01.juni istedet for Helle Karina Madsen.

Igennem de sidste par år har bestyrelsen opdaget flere og flere gradbøjninger af vores regler for deltagelse af events. Dette medførte, at  bestyrelsen og administration havde større fokus på at få dette ændret, så vi har en personaleforening til vores medlemmers bedste.  

Møllebandens forretningsorden blev opdateret.

Møllebanden præsenterede en ny hjemmeside i december 2013, og i 2014 arbejdede vi videre med udvikling og forbedringer af den nye hjemmeside.

2015 –  Travl administration og bestyrelse, mange events og engagerede event makere

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Lone Holm  
Næstformand: Joseph Berg
Kasserer: Lasse Uldum Nielsen
Menige medlemmer: Dorthe Dyreholt,  Dong Weizhi,  Lars Roi Hansen, Peder Fenger
Suppleanter: Henrik Dalgaard Jensen og Allan Skjærbæk
I august 2015 gik Dong Weizhi på barsel og 1.suppleant Henrik Dalgaard Jensen trådte ind i bestyrelsen.
Administrationen: Tina Funke og  Melanie Motzek.

2015 var et travlt år for administrationen og bestyrelsen. Vi havde mange engagerede event makere og mange events.

Der blev udarbejdet en ny tilskudsguide, til brug for beregning af tilskud til de enkelte event ansøgninger.

Det er lykkes Møllebanden de sidste år at holde medlemstallet på status quo.

Ved udgangen af 2015 var der knap 3300 medlemmer.

2016 – Ny bestyrelse, forbedringer på hjemmesiden og samarbejdet med ledelsen

2016 har været præget af stor forandring i Møllebandens bestyrelse.
Vi startede ud til generalforsamlingen med at få hele 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen og 2
nye suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamling og konstituering:
Formand: Lone Holm 
Næstformand: Peder Fenger
Kasserer: Heidi Ann Povlsen
Menige medlemmer: Taus Wind-Larsen, Henrik Dalgaard Jensen,  Allan Skjærbæk, Joseph Berg
Suppleanter: Jihen Amor og Michelle Lynnerup

Joseph Berg og Jihen Amor fratrådte begge deres stilling i Siemens pr 01.august 2016.
Michelle Lynnerup, 2.suppeleant trådte derfor ind i bestyrelsen.
Formand Lone Holm valgte at træde ud af bestyrelsen og derved tilbage som formand den 28.september 2016.

Ny formand blev næstformand Peder Fenger.
Ny næstformand blev Henrik Dalgaard Jensen.
Formand Peder Fenger valgte at træde ud af bestyrelsen og derved tilbage som formand den 2.december 2016.

Ny formand blev næstformand Henrik Dalgaard Jensen.
Ny næstformand blev Taus Wind-Larsen.

Administrationen 2016: Tina Funke og  Melanie Motzek.

Bestyrelsen havde året igennem fokus på Møllebandens økonomi og mulige forbedringer til hjemmesiden.

Følgende forbedringer blev gennemført:
Ny fane på hjemmesiden; Tilbud og rabatter,  særlige medlemstilbud.
Fast go-live tidspunkt for nye events.

Vi var desværre nødt til at lukke nogle kvartaler da vi modtog flere ansøgninger end hvad der var økonomi til.

Det har været et år hvor vores samarbejde med Siemens har fået mere fokus.
det har bl.a resulteret i en alkoholpolitik i Møllebanden.